سفارش تولید محتوا

برای اینکه بتوانیم محتوای بهتری را برایتان در نظر بگیریم، باید در مرحله اول بدانیم دقیقا به چه محتوایی نیازمندید. به همین دلیل تصمیم گرفتیم پلن‌هایی را مشخص کنیم تا شما به راحتی با کمک آن‌ها نیاز خود را مشخص کرده و به ما بگویید تا بتوانیم دقیقا طبق خواسته شما عمل کنیم. 

در اینجا ما دو بخش عمومی و اختصاصی داریم که از هم مجزا هستند. دسته‌های ترجمه، تولید محتوا و بهینه‌سازی محتوای تولیدی را داریم که با توجه به عمومی و اختصاصی بودن مطالب محاسبه می‌شود. 

مقالات عمومی: به مطالبی گفته می‌شود که جنبه کاملا عمومی داشته و در آن از اصطلاحات و لغات اختصاصی پرهیز می‌شود. هزینه این نوع مقالات دقیقا مطابق با تعداد کلمات مشخص می‌شود که در پلن زیر آورده شده. 

مقالات تخصصی: به مقالاتی گفته می‌شود که در آن به لغات و اصطلاحات تخصصی پرداخته می‌شود. طبیعتا ترجمه این مقالات سنگین‌تر بوده و مدت زمان بیشتری از نویسنده می‌گیرد.

 • تولید محتوای عمومی محاسبه کلمه‌ای
 • 80 تومان
 • انتخاب عنوان مناسب
 • انتخاب کلمه کلیدی
 • استفاده از تراکم کلمات کلیدی
 • بهینه‌سازی کامل محتوا
 • استفاده از تصاویر مرتبط
 • ارائه در قالب یک فایل متنی
 • به کار بردن تمامی فاکتو‌رهای سئو
 • استفاده از چندین منبع معتبر
 • تولید محتوای تخصصی محاسبه کلمه‌ای
 • 150 تومان
 • انتخاب عنوان مناسب
 • انتخاب کلمه کلیدی
 • استفاده از تراکم کلمات کلیدی
 • بهینه‌سازی کامل محتوا
 • استفاده از تصاویر مرتبط
 • ارائه در قالب یک فایل متنی
 • به کار بردن تمامی فاکتو‌رهای سئو
 • استفاده از چندین منبع معتبر
 • متون ترجمه‌ای محاسبه کلمه‌ای
 • 200 تومان
 • انتخاب عنوان مناسب
 • انتخاب کلمه کلیدی
 • استفاده از تراکم کلمات کلیدی
 • بهینه‌سازی کامل محتوا
 • استفاده از تصاویر مرتبط
 • ارائه در قالب یک فایل متنی
 • به کار بردن تمامی فاکتو‌رهای سئو
 • استفاده از چندین منبع معتبر